Sanseintegration

Sanseintegration er hjernens evne til at kunne modtage og bearbejde stimuli. Sanseintegrationsbehandling er en teoretisk model for at forstå principperne, bag de mekanismer hvorpå nervesystemet formidler adfærd på. Det er en metode, hvor sanserne stimuleres på en sådan måde, at det giver mening for det enkelte menneske og således, at det enkelte menneske bliver i stand til at reagere hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne. Denne hensigtsmæssige og tilpassede reaktion på sanseinformation kaldes for en adoptiv respons.

Sanseintegration er en fortløbende proces, der foregår hele livet. Hver gang vi som mennesker står i en ny situation med de nye sanseindtryk, skal hjernen lære at integrere disse stimuli med allerede kendte informationer, altså at lære nyt og samtidig bygge oven på de allerede integrerede sanseindtryk. Sanseintegration er blot en lille del af enhver aktivitet, men det får store konsekvenser for udførelse af aktiviteten, hvis der er en forstyrrelse i evnen til at integrere sanseindtrykkene.

Rent fysiologisk set er sanseindtryk strømme af elektriske impulser der løber gennem kroppen i vores nervebaner. Impulserne strømmer fra nervebanerne i huden, muskler, led samt indre organer, op til hjernen, hvor de bliver beabejdet til en helhed, som skaber en hensigtsmæssig kropslig handling. De kropslige handlinger er resultaterne af vellykket sanseintegration. 

Sanseintegration er organisering af sansning til meningsfuld anvendelse. Sanseintegration er ikke noget, der enten foregår eller ikke foregår. Der er ingen, der har perfekt eller slet ingen sanseintegration, og ingen af os organiserer sansning perfekt. Den højeste udviklingsgrad af sanseintegration viser sig gennem adoptiv respons, som en meningsfuld, målrettet respons på en sanseoplevelser.

Sanseintegration er:

  • En ubevidst proces i hjernen, der fremkommer uden der tænkes over det f.eks åndedræt
  • Organiset information opdaget af egne sanser (smag, syn, lugte, høre, berøring, bevægelse, tyngde og position).
  • Giver mening til det, der opleves ved at sortere i alle informationer og udvælge, hvad der skal fokuseres på (som f.eks at lytte til en instruktion og ignorere støj udefra).
  • Tillader os at handle eller reagere hensigtsmæssigt på en situation, vi oplever (adoptiv respons).
  • Former det underliggende grundlag for læring og social adfærd.

 

Så alt i alt kan man sige, at vi er vores sanser. Det er dem der former os til de personer vi er.

 

Copyright © Alt det teoretiske baggrundsstof i afsnittet om "Sanseintegration" har vi fra bogen  "Sansestimulering for voksne" af Birgitte Gammeltoft og gengivet på denne side i følge aftale med hende.