Ud i naturen

Naturoplevelser er sanselige møder med omverden som aktiverer menneskets følelser og nysgerrighed på en særlig stimulerende eller uventet måde.

Naturen inspirerer til, at fortolke og skabe mening i såvel de enkelte iagttagelser som i hele den virkelighed, man er optaget af. 

Fordi naturen er evigt foranderlig bringer den altid nye oplevelser med sig. Årstiderne skifter så farverne ændres. Dyrelivet er forskelligt fra sted til sted men også årstiderne igennem. 

Filosofisk set kan naturoplevelser forstås på forskellige måder.

Den æstetiske oplevelse tilfredsstiller os sanseligt gennem dufte, former og farver som får os til at fokusere på enkelte dele af naturen mens vi ser bort fra noget andet - dette kan bringe en følelse af harmoni og ligevægt. 

Naturen bringer også et element af mystik med sig. Den mystiske naturoplevelse opstår, når naturen åbenbarer sig for os på en helt ny måde gennem vores følelser, sanser, perception og krop. Dette bringer nysgerrighed og mod til at se livet med andre øjne. Begrebet kaldes absolut erkendelse. 

Filosof Søren Kierkegaard udtrykker at afsondretheden i naturen: "Lærer mig at fæstne mit blik paa mit eget Indre, den ansporer mig til at gribe mig selv, mit eget Jeg, at holde det fast i Livets uendelige Vexlen, at vende det Huul-speil, hvori jeg hidtil søgte at opfatte Livet uden for mig, mod mig selv". 

(Edlev, s. 23-26, 2015)