Den Vestibulære Sans

Denne sans benævnes også som labyrint sansen og balance sansen.

Det vestibulære system registrer ændringer i hovedbevægelser. Nervesystemet bruger denne information til fire opgaver.

1. At hjælpe med til at kontrollerer balance gennem aktivering af postural refleksivitet, som at holde hovedet opret.

2. At se klart, mens kroppen bevæger sig, ved at se på 1 bestemt punkt i periferien.

3. At fremme spatial (rum/retnings) orientering ved at signalere retning af tyngden og at holde balancen under korte stillingsskift.

4. At forberede kroppen på kamp eller flugt i en nødsituation.

Når det vestibulære system fungerer normalt, vil tyngdekraften frembringe en konstant strøm af sansning fra den tidlige fostertilværelse til døden. Alle andre sanseindtryk bygger på indtrykkene fra tyngdekraftsreceptorene. Eftersom tyngdekraftens virkning på vores hjerner er konstant hele livet igennem, tager vi den som en selvfølge. Men sanseindtrykkene fra tyngdekraften, der flyder igennem vores nervesystem, er med til at danne en grundlæggende reference til alle andre sanseoplevelser. 

De vestibulære receptorer er de mest følsomme af alle sanseorganerne. Naturen kan kun have skabt et sansesystem så følsomt, fordi informationerne er af største vigtighed for tilpasningen.