Den Taktile sans

Denne sans benævnes også som den haptiske sans, føle sans og berøringssans.

Huden er legemets største organ og strækker sig over ca. 2 kvadratmeter og afgrænser os fra omverdenen. Den er vigtig for kropsopfattelsen. Sanseimpulser fra det taktile system fortæller hjernen, at det der er under huden er mig, og det der er udenfor huden er omverden.

Berøring er den mest basale og universelle form for kommunikation, der benyttes af såvel dyr som mennesker. Hudens funktion er blandt de mest grundlæggende for organismen. Stimulering af huden og den taktile sans lige efter fødslen er vigtig for et barns tilknytning til moderen. Tilknytningen er en forudsætning for den grundlæggende tryghed, som igen er forudsætning for personlighedsudvikling. Nyere forskning blandt spædbørn, voksne og børn viser også, at passende berøring påvirker immunsystemet på en gundstig måde. Derudover spiller den taktile stimulation en vigtig rolle i sociale, følelsmæssig, fysisk og neurologisk udvikling hos alle børn og unge.

Det at kunne tolerere taktil kontakt fra andre og at føle velvære ved dette, har ved undersøgelser vist sig at være direkte relateret til tilfredshed med livet og sig selv.