Gevinster

Her findes 9 gode grunde til at dyrke udelivet i den daglige pædagogiske praksis.

 • Stimulerer Sanserne

  Naturen indbyder konstant til spontanitet. Da der altid vil være oplevelser i naturen som man ikke kan skemalægge, oplever mennesker en strøm af spontane sanseoplevelser som er med til at give ro og skabe fordybelse. Vinden, vandet, regnen, blomsterne eller insekterne kan ikke kontrolleres hvilket indbyder til leg og opdagelse.

 • Udvikler Motorik

  Færden i naturen har en positiv effekt på menneskers motoriske udvikling. Da underlaget i naturen ofte er ujævnt, er det med til at styrke balancen, koordination og styrke. Lysten til spontant at klatre i træer og gå med bare tæer på stranden bliver større efter længere tid i naturen.

 • Udvikler fantasi

  Intet i naturen er givet på forhånd og de organiske linjer og strukturer inspirerer til forundring og udvikling af fantasien.

 • Oplevelser

  Udeliv bidrager til nye oplevelser. Naturen er evigt foranderlig og derfor vil der altid opstå spontane og uforudsigelige oplevelser. En tur til den samme skov vil sjældent byde på samme oplevelser hvorimod en tur på legepladsen altid har de samme fysiske rammer.

 • Minimerer Stress

  Naturen har en streesreducerende virkning på mennesket. Flere undersøgelser viser, at mennesker føler sig mindre stressede jo mere tid de tilbringer i naturen og grønneområder i byen.

 • Det Musiske Element

  Det musiske menneske er et sårbart individ, fordi det musiske i mennesket handler om at turde åbne sig. At tude bryde vanetænkningen og se nye muligheder og afprøve nye sammenhænge. Det handler om at undgå, at vi alle bliver slaver af vanetænkning. Samfundet efterspørger konstant innovation og nytænkning hvilket er kvalifikationer som udvikles gennem fordybelse og skaber de ægte kreative musiske mennesker.

 • Retten til privatliv

  I naturen kan man være sammen, men naturen indbyder samtidig også til at kunne være i fællesskab med en form for distance imellem sig. I naturen får vi lov til at lære på egen krop. At turde prøve ting af selvom de potentielt kunne være farlige men ikke nødvendigvis er det, er en egenskab som bliver styrket i naturen. Retten til privatliv er retten til at begå egne fejl uden konstant at have en "voksen" lige bag sig.

 • Minimerer Overvægt

  Udepædagogiske aktiviteter stimulerer motorik og styrke, hvilket er med til at modvirke overvægt.

 • Minimerer Støj

  Akustikken i naturen er langt mere støjdæmpende end indendøre. Vidderne er større og lyde breder sig ud på et større område hvilket reducerer larm og dermed mindsker stress.