Syns Sansen

Denne sans benævnes også som den visuelle sans.

Det visuelle system inkluderer øjnene og de tilhørende nervestrukturer i syns banerne, samt de områder af hjernebarken, hvor synet bearbejdes.

Synets overordnede formål er at styre vores bevægelser. Hos mennesket er synsansen den mest dominerende sans. Fra et udviklingsmæssigt synspunkt er der 3 primære opgaver for synet, der har stor betydning for lavereståendedyrs overlevelse, og som stadig fungerer på et ubevidst plan i den specialiserede menneskehjerne:

1. Iagttage bevægelige og stationære objekter som f.eks føde.

2. Opretholdelse af en passende kropsholdning.

3. Registrer egen position.

Samarbejdet mellem det vestibulære og det visuelle system er meget tæt, og problemer med opfattelsen gennem synet kan således også give balanceproblemer. Derudover er udviklingen af et godt syn generelt betinget af, at det enkelte menneske er nysgerrigt og motorisk aktivt i varierende omgivelser og får samtidig bekræftende tilbagemeldinger på det øjeblikkelige synsindtryk fra alle sine øvrige sanser.