Lugte Sansen

Denne sans benævnes også som den olfactoriske sans og duftesansen. 

Lugte har en advarsels- og kontrolfunktion og sansen er altid aktiv, også under søvn.

Lugteimpulser går direkte til det limbiskesystem og har stor betydning for fremkaldelse af erfaringer, og har ganske særlig indflydelse på vores velbefindende, og hele følelseslivet.

Når vi skal afgøre, om noget lugter godt eller smager godt, er der tale om en kompleks vurdering, og resultat af den kan være forskellig fra menneske til menneske. Resultatet påvirkers af den aktuelle emotionelle situation hos den enkelte. Det er muligt at relaterer til tidligere erfaringer ved at stimulerer lugtesansen som den hurtigste vej til hukommelsen.